Sometimes I really look forward to tea #avocado #vegan #tomato #nomz (Taken with Instagram)